תקנון ותנאי השימוש באתר טיפול זן  - http://www.tpoolzen.com
 
אתר "טיפול זן" - http://www.tpoolzen.com הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית למכירת מוצרים לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל (יכונה להלן גם "הציבור" או "הלקוח" או "המשתמש"(. כל שימוש ו/או גלישה ו/או רכישה באתר ייעשו אך ורק על פי ההוראות המפורטות בתקנון זה ובמקומות אחרים באתר. האמור בלשון זכר מתכוון גם ללשון נקבה, ולהיפך. האמור בלשון יחיד מתכוון גם ללשון רבים, ולהיפך.
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש ללא צורך בהודעה מוקדמת, ועל הציבור להתעדכן עצמאית בשינויים אלו. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, כולל היקפם וזמינותם, ולרבות מחירי המוצרים, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד האתר בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.
לבירורים נוספים ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו הנה: mail.tpoolzen@gmail.com
 
 1. המידע באתר זה נועד לספק אינפורמציה בלבד. בכל מקרה של בעיה רפואית יש לפנות לרופא המטפל.
 2. נשים הרות ומניקות, ילדים ואנשים הנוטלים תרופות מרשם יש להייוועץ עם הרופא לפני נטילת המוצרים.
 3. המידע באתר הינו מידע כללי בלבד, ואינו משמש תחליף לייעוץ רפואי ו/או מקצועי מכל סוג שהוא, אשר עליו להינתן על ידי הרופאים הרלוונטיים לכל מקרה לגופו.
 4. המידע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ, אבחון, טיפול, השגחה, חוות דעת וכיוצא באלה של רופא מוסמך, ואין להסתמך על המידע באתר כעל מקור בלעדי.
 5. כל הסתמכות על המידע באתר כעל מקור בלעדי, מהווה סיכון שהמשתמש לוקח על עצמו ושבאחריותו בלבד.
 6. השימוש ו/או הצפייה באתר ובמידע המוצג בו הינם על דעת המשתמש בלבד.
 7. על המשתמש באתר להתייחס אל התכנים המופיעים בו בזהירות רבה, ואל לו להסתמך עליהם. כל הסתמכות של משתמש על התכנים המופיעים באתר הינה באחריותו בלבד.
 8. המסרים המופיעים באתר לא נבדקו ע"י משרד הבריאות, ולכן אין ליחס להם כל התוויה רפואית.
 9. המידע המוצג באתר הינו בגדר הידע, הניסיון והדעה האישיים של האתר ובעליו, ואינו מתאים לכל אדם. יתכן כי המידע המוצג באתר לא יועיל ולא יתאים לאנשים מסוימים, ואין האתר ו/או בעליו מבטיחים כל תוצאה ו/או אחריות ו/או חובה כלשהי למשתמשים בו.
 10. השימוש והצפייה באתר הינם באחריות המשתמש בלבד, וכל נזק העלול להיגרם כתוצאה משימוש לא מוסמך במידע שבאתר הינם באחריותו.
 11. ככל שיש סתירה כלשהי בין המלצת רופא לבין המידע שבאתר, מובהר בזאת כי יש להסתמך על המלצת הרופא.
 12. מובהר בזאת כי האתר אינו מכיל את כל המידע הרלוונטי בנושאי הבריאות המוצגים בו, ובכלל זה אינו מכיל את כל המידע הרלוונטי בקשר למחלות המוצגות בו ו/או בקשר למחלות אחרות.
 13. אין להשתמש בתכני האתר לשם אבחון ו/או טיפול של בעיות בריאות ו/או מחלות.
 14. מובהר בזאת, כי ככל שקיים חשש כלשהו לבעיה רפואית כלשהי, על המשתמש באתר לפנות באופן מיידי לרופא המטפל ולפעול בהתאם להנחיותיו.
 15. מובהר בזאת, כי ככל שמדובר במצב חירום רפואי כלשהו, יש לפנות לבית חולים ו/או לרופא המטפל, וכל השתהות במצב חירום רפואי והשלכותיה הינה באחריות המשתמש בלבד.
 16. מובהר בזאת כי האתר ו/או בעליו אינם אחראים לכל נזק שייגרם עקב השימוש באתר ו/או השימוש במוצרים שמוצגים בו, ובכלל זה האתר ו/או בעליו אינם אחראים לכל נזק גוף שייגרם עקב השימוש באתר ו/או במוצריו.
 17. המידע המוצג באתר ניתן ללא כל אחריות מכל סוג שהוא, ולא תהיה למשתמש באתר כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כלפי האתר ו/או בעליו ו/או מקימיו ו/או כותביו ו/או עורכיו ו/או יועציו ו/או מפעיליו ו/או המשתתפים בכל דרך שהיא ביצירתו.

כל התכנים באתר טיפול זן  אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי. התכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה ואינם בגדר עצה רפואית,חוות דעת רפואית מקצועית או תחליף להתייעצות עם רופא מומחה. מטרת התכנים המופיעים באתר היא לשמש כסיוע ועל מנת להרחיב את הידע האישי של המשתמשים בטרם הם פונים אל מומחה בתחום בו הם יבחרו. לעיתים, מבטאים התכנים גישה מסויימת או דיעה אישית של הכותב בלבד. התכנים באתר טיפול זן , כמקובל בתחום הרפואה, הינם תלויי נסיבות ועובדות של כל מקרה ומקרה ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת.
בכל מקרה, ובמיוחד בעת מקרה חרום רפואי אין להסתמך על התכנים והעיצות שבאתר אלא להיוועץ מיד עם רופא מומחה ואו לפנות מיד לקבלת טיפול בבית החולים הקרוב. במקרים רבים, השתהות במתן קבלת טיפול מרופא מומחה או מטיפול בבית החולים עלולה להיות מסוכנת ואף קטלנית.

כל המידע באתרובכלל זה הפרטים הנוגעים למוצרים השוניםמבוססים על מאמרים מקצועיים ידועים בתחום ההרבולוגיה והנטורופתיה.

מקורות:

המדריך המקצועי לצמחי מרפאד"ר יכהןגל רן. צמחי מרפא ברפואה המודרניתד"ר מינה פארן. צמחי מרפא ושילובם ברפואה הטבעיתד"ר איילה בן אלישא

Pubmed.gov http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed


אבטחה ושמירה על הפרטיות

אתר  - http://www.tpoolzen.com השקיע משאבים רבים ביצירת מערכת לאבטחת מידע ולשמירה על הפרטיות, המבוססת על הכלים המתקדמים. אתר טיפול זן מתחייב לעשות מאמץ למען שביעות רצונו של הלקוח ולאבטח את האתר ואת רמת השירות בו עם תעודת SSL ומנגנון הגנה CVV המאפשר אבטחה מרסימלית של האתר. יש לציין כי פרטי האשראי נמחקים באופן אוטומטי מעמערכת לאחר החיוב.
המשתמש באתר מצהיר ומסכים כי לא תהא לו כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מטעמם בקשר לכך. אתר טיפול זן - http://www.tpoolzen.com  לא ישא בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה ו/או שימוש לרעה ו/או שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי  רישומי מחשב עיבוד הנתונים של האתר, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהן.
השימוש באתר ובחנות הוירטואלית המופעלת באתר :
כל אדם ו/או חברה ו/או גוף משפטי אחר יכול לבצע פעולה בחנות הוירטואלית המופעלת באתר טיפול זן בהתקיים במצטבר כל אחד מהתנאים המפורטים להלן: המשתמש באתר הינו תושב ישראל שגילו מעל 18 שנים, בעל תעודת זהות ישראלית תקפה, או תאגיד המאוגד כדין בישראל. המשתמש באתר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת.
 
במסגרת ביצוע פעולות באתר יהיה על כל משתמש להכניס פרטים שונים, כמצוין וכאמור לעיל, שמסירתם הינה תנאי הכרחי לרכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר, אולם אינה מחויבת על פי חוק. על משתמש בחנות האתר חלה חובה למסור מידע מדויק, מלא ומעודכן. המפעילים שומרים על זכותם לפעול - לפי שיקול דעתם הבלעדי - במקרה בו משתמש בחנות האתר יפר התחייבות זו, לרבות (אך לא רק) בדרך של ביטול חד- צדדי של המנוי ו/או העסקה או הגבלתם.

אחריות

האתר יספק אך ורק מוצרים חדשים ותקינים. כל המחירים באתר כוללים מע"מ.
נתוני המוצרים המופיעים באתר טיפול זן הם כפי שנמסרו למי ממפעילי האתר ו/או הנהלת האתר על ידי יצרני המוצרים הללו והנם באחריותם הבלעדית. בכל מקרה, ולמען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אתר טיפול זן לא יהיה אחראי לתוכנם ונכונותם של נתונים אלו. מובהר, כי אחריות האתר למוצרים המתפרסמים בו מוגבלת לגובה עלות המוצר בלבד. האחריות על טיב המוצר חלה על היצרן ו/או היבואן בלבד בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו ולדין בכלל. בשום נסיבות לא תחול על בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר. כל מידע המתפרסם באתר, לרבות הצעות מסחריות ו/או פרסום של צד שלישי (להלן: המידע) לגבי המוצרים השונים, ובכלל, הינו מידע כללי בלבד.
בעת שימוש במוצרים הנמכרים באתר יש לפעול רק על-פי ההנחיות וההתוויות המפורסמות בצמוד לכל מוצר. אין לראות במידע המפורסם באתר משום הבטחה ו/או התחייבות לתוצאה כלשהי ו/או הטלת אחריות כלשהי על האתר ו/או מי ממפעיליו לאופן פעילות המוצרים הנמכרים בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר ו/או עקיף, אשר ייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על מידע המתפרסם באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר ו/או שימוש במוצרים אשר נמכרים על-ידו.

מדיניות החלפת מוצרים

האתר יחליף או יחזיר את תמורתו של כל מוצר פגום או לא, אשר נמסר ללקוח בהתאם לתנאי ההחזר אשר יפורטו להלן:
- המוצר הוחזר בתוך 14 יום ממועד קבלתו בידי הלקוח;
- המוצר הוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו כל שימוש;
- המוצר יישלח בדואר ל טיפול זן,דיזנגוף סנטר קומה 3 תל אביב. בצרוף הודעה טלפונית מראש;
- שמו ופרטיו המלאים והמדויקים של הלקוח יצורפו למוצר.

מועדי אספקה

אנו עושים כמיטב יכולתנו כדי לשלוח את המוצרים מיד עם קבלת ההזמנה והסדרת התשלום עבורה. יחד עם זאת, זמני האספקה להם אנו מתחייבים הם עד 14 ימי עסקים. ימי עסקים הם ימים א'-ה', למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חג, מועדים ושבתון. המוצרים יסופקו על פי אופן השילוח שיבחר על ידי המשתמש בדף הרכישה. ספירת ימי האספקה מתחילה מיום העסקים הראשון שאחרי יום הסדרת התשלום. אם נמסרו פרטים לא מלאים ו/או לא נכונים יתארך מועד האספקה עד לברור העניין. האתר לא יהא אחראי לכל איחור באספקת המוצר שאינו בשליטתו. אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או לסניף הדואר הקרוב למקום מגוריו ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח.

ביטול עסקה
 
הצרכן יהא רשאי לבטל בכתב את עסקת המכר, מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה לפי המאוחר מבניהם, והכל, בהתאם לסעיפים 14ג-14ז לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.
האתר שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, שלא לספק מוצר מסוים. במקרה כזה, נודיע ללקוח על ביטול העסקה או לחילופין, יוצע לו מוצר חלופי ובמידה ולא יקבל הלקוח את ההצעה יהיה רשאי לבטל את העסקה ולא יחויב בהוצאות כל שהן.
 
פרסומות ועדכונים באמצעות דואר אלקטרוני

הנהלת האתר מתחייבת שפרטי ההצעה לרכישת מוצר ו/או שרות באתר ופרטי המשתמש באתר ישמשו לשימוש פנימי של האתר בלבד ולא יועברו על ידי בעלי האתר ומפעיליו לגורמים שלישיים חיצוניים. המידע שיוכנס למערכת האתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני מידי פעם בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. אם אינכם מעוניינים בקבלת דואר אלקטרוני תוכלו להסיר את כתובתכם על ידי מייל חוזר לכתובת   mail.tpoolzen@gmail.com.
 
זכויות יוצרים
 
זכויות היוצרים באתר וכל האלמנטים בו, לרבות שם האתר, תוכנות העזר המשמשות להפעלתו, הסימן המסחרי, העיצוב, הטקסטים, התמונות וכל מידע אחר שייכות ל "טיפול זן” ו/או בעלי הזכויות בו, אשר אחסנו את המידע בו, וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות יוצרים ובין אם לאו. חל איסור לעשות כל שימוש באלמנטים אלו, לרבות העתקה, שיכפול, הפצה, הצגה, מסירה לצד שלישי ו/או כל שימוש אחר בלא הסכמה מהנהלת האתר - בכתב ומראש.
 
קישורים
 
באתר עשויים להופיע קישורים (links) לאתרים אחרים, ישראליים או זרים. האתר ו/או מי ממפעיליו אינם אחראים למידע ו/או לשירות הנמצא באתרים אחרים מכל בחינה שהיא, לרבות כל פגיעה ברגשות המשתמשים. הימצאות הקישור באתר אינה המלצה לבקר בו, אלא אם כן מצוין כך במפורש.
 
שונות

האתר ניתן לשימוש כמו שהוא ("AS IS"). המשתמש מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכי המשתמש ולדרישותיו. לא תהא למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
בכל מקרה אשר בו, מחמת "כוח עליון", נבצר יהא מבעלי האתר ו/או מפעיליו לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת כלשהי, יהא האתר רשאי לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
על תקנון זה ועל כל עניין הקשור בשימוש באתר זה יחול הדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים אליו ו/או נובעים ממנו מוקנית לבית-המשפט המוסמך בישראל. במקרה של מחלוקת מקום השיפוט יהיה ת"א בלבד.